PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Differentiëren in de kleuterklas

Doelgroep

Inhoud

In de kleuterklas moeten alle kinderen gelijke kansen krijgen, dus, kleuters die ‘ongelijk’ zijn mogen niet gelijk behandeld worden…

Daarom is het zeer belangrijk al in de vroege kinderjaren gericht en gepast in te spelen op de ontwikkeling van onze jonge wereldburgers, het is zeer belangrijk al in een vroeg stadium een rijke speel- en leeromgeving aan te bieden, zodat alle kinderen hun talenten kunnen laten zien.

Deze visie heeft onmiddellijk zijn weerslag op de dagelijkse praktijk, we moeten namelijk plaats maken voor een efficiënte kindgerichte differentiatie.

We maken kennis met hoe we optimaal kunnen differentiëren in de kleuterklas, zodat het verschil in de bagage van de kwetsbare kinderen wordt gecompenseerd. We gaan al spelende leren en maken kennis met didactisch materiaal waarmee we onmiddellijk aan de slag kunnen, waaronder materialen die eenvoudig zelf te maken zijn.

Kijkend leren we kleuters kennen… hun interesses, hun sterke en minder sterke kanten ontdekken, hun emotionele ontwikkeling opvolgen…

Waarom observeren we? Hoe observeren we?

We plannen niet al te veel activiteiten, maar laten ruimte om ‘mee te spelen’…

Wat is meespelen? Waarom en wanneer gaan we meespelen?

Vele vragen en andere noden rond differentiëren in de kleuterklas, meer bepaald in de hoeken en binnen het activiteitenaanbod zullen beantwoord worden aan de hand van een duidelijke presentatie met diareportage rechtstreeks vanuit de klaspraktijk.

   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche