PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Leesmoeilijkheden remediėren

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs

Inhoud

Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediėren op het niveau van de volledige lagere school

Het beheersen van de leesvaardigheid en het verwerven van de mogelijkheid om zich al schrijvend verstaanbaar uit te drukken zijn twee bijzonder belangrijke vaardigheden in onze huidige maatschappij. Een zwakke leesvaardigheid hypothekeert in belangrijke mate de toegang tot informatie en de algemene kennisverwerving in veel facetten van het dagdagelijkse leven. Ook een zwakke spellingsvaardigheid heeft een grote impact op de latere leefkwaliteit. Ouders en leerkrachten maken zich dan ook bijzonder ongerust wanneer een kind in het begin van de lagere school op deze domeinen achterop loopt. Gelukkig leidt een zwakke start niet noodzakelijk tot een blijvende problematiek.

Tijdens deze studiedag ligt de focus op het lezen. We gaan eerst in op de wijze waarop we de moeilijkheden in kaart kunnen brengen en vooral op welke wijze we deze resultaten kunnen interpreteren. Wat zijn alarmerende signalen, wat moeten we goed opvolgen, wat kan nog getolereerd worden.

Na dit eerste deeltje gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van het leesproces. Op aanvankelijk niveau hangt dit nog nauw samen met de ontwikkeling van de spellingsvaardigheid. We bekijken dit systeem uiteraard met het accent op die aspecten die het lezen beļnvloeden en we verkennen in detail hoe we moeilijkheden praktisch en speels kunnen aanpakken. Tijdens het vervolg van de studiedag volgen we de evolutie van het lezen gedurende de lagere school. In de eerste jaren ligt het zwaartepunt van de begeleiding op het versterken van de technische leesvaardigheden in combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Naarmate de kinderen ouder worden en de moeilijkheden hardnekkig blijken zullen we als begeleiders inzetten op het faciliteren van het lezen en het zoeken naar ondersteunende maatregelen zodat de leesproblematiek of de dyslexie het kind zo min mogelijk hindert in zijn ontwikkeling.

De studiedag richt zich op die kinderen die met behulp van de klassikaal gehanteerde leesmethode niet tot lezen komen. We verkennen enkele verklarende denkkaders maar zetten vooral in op de wijze waarop u deze kinderen concreet verder kan helpen. Vermits dit altijd om een klein deel van de groep gaat, is het praktijkgedeelte van deze studiedag gericht op het werken in een therapiesituatie of in het kader van een zorgbeleid. Delen kunnen zeker in hoekenwerk toegepast worden.

   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche