PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Krachtig en positief evalueren

Doelgroep

Inhoud

De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Dit heeft alles te maken met de innovatiegolf van de voorbije decennia, waar vooral nieuwe methodieken de scholen zijn komen binnenwaaien. Daarmee kwam meteen de vraag naar hoe de verworvenheden van kinderen binnen deze methodieken in kaart kunnen worden gebracht. Traditionele evaluatievormen geven immers op een aantal terreinen onvoldoende antwoorden. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit ‘anders kijken’ wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de basisschool. Hierbij worden verschillende concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche