PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Je klas in de hand

Doelgroep

Startende leerkrachten (ASO,BSO, KSO en TSO) en hun mentoren van eenzelfde school of scholengemeenschap.

Inhoud

Goed klasmanagement kan veel ordeproblemen voorkomen en de effectieve leertijd bij leerlingen verhogen. Het betekent ook meer comfort voor de betrokken lesgever. “Klas houden” loopt echter niet altijd van een leien dakje. Klasbeheer vraagt om inzichten in hoe een groep (pubers) functioneert en om een reeks vaardigheden voor een doeltreffende communicatie en interactie. Elke lesgever dient hierbij op zoek te gaan naar een eigen leiderschapstijl!

Gezien de complexiteit is “ideaal” klasmanagement niet te realiseren. Leraren die verwachten dat ze alles onder controle kunnen hebben en dus volgens plan hun lesvoorbereiding realiseren, zullen vaak ontgoocheld en gefrustreerd zijn. Je kan beter investeren in je professionele draagkracht door – op basis van praktijkervaring – je bewust te worden van je vaardigheden én je werkpunten: “Not perfect, but good enough.”

Dit houdt in dat je vanuit een open leerhouding bereid bent stil te staan bij eigen situaties en te kijken hoe het eventueel anders kan…
Deze vorming wil je hierbij ondersteunen. Het wordt vooral een praktische benadering met eigen praktijkvoorbeelden en vele concrete tips.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • leren en leven in de klas
  • begeleiden van de klas als groep
  • voordelen van een goed klasmanagement
  • effecten van concrete interventiestrategieën
  • veranderingen uittesten in je stijl van les- en leiding geven
  • SAMEN zoeken naar de meest doeltreffende aanpak van concrete situaties
  • Praktische gegevens

    1 of 2 sessies van 3 uur
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche