PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Differentiatie maakt het verschil

Doelgroep

Leerkrachten van de derde graad lager onderwijs en leerkrachten secundair onderwijs (alle onderwijsvormen).

Inhoud

Als alle leerlingen in een klas hetzelfde moeten doen en hetzelfde moeten bereiken, zitten we in een verhaal waar verschillen tussen de leerlingen in feite didactisch erg hinderen. Differentiatie maakt wel degelijk een verschil in ons onderwijs als we kiezen voor een leerlinggericht onderwijsperspectief. In deze samenhang horen eigenlijk ook eindtermen en ontwikkelingsdoelen: alle leerkrachten moeten zich dus aangesproken voelen voor kwaliteitsvolle differentiatie, in meer dan het voorzien van extra oefeningen voor de vluggen en extra tijd voor de zwakkeren. Zo moet gedifferentieerd onderwijs ook op de verschillen in meervoudige intelligentie zinvol inspelen. Klassieke differentiatietaken doen vaak beroep op verbale en logisch-mathematische intelligentie en duwen vele leerlingen met een ander intelligentieprofiel naar de kantlijn.
In deze sessie worden we eerst bewust van wat we in praktijk al doen op het vlak van differentiatie. We belichten differentiatie langs alle kanten: structurele oplossingen in het onderwijs, pedagogische differentiatie, veelzijdige differentiatie van didactisch-methodische aard op het vlak van doelen en evaluatie, leerbehoeften, leerstijlen en meervoudige intelligentie, lesplannen, werkvormen en taken.
De deelnemers kunnen het onderwerp van deze sessie zelf op een gedifferentieerde wijze verkennen en de praktische mogelijkheden creatief onderzoeken.
Iedere deelnemer wordt verzocht IETS PRAKTISCH (bijv. concrete les, taak, werkblad, handboek, toetsvragen ...) mee te brengen om dat dan in de workshop met een differentiatiebril te bekijken en te kunnen herwerken.

Praktische gegevens

1 sessie van 3 uur
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche