PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

EHBO. Reanimatie: leren en aanleren

Doelgroep

Schoolteams basis- en secundair onderwijs

Inhoud

Tot de gemeenschappelijke basiscompetenties voor leraren (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs) behoort dat elke leraar dringende verzorgingstaken kan uitvoeren. Tot dringende verzorgingstaken behoort het reanimeren.

De ERC-richtlijnen voor reanimatie (European Resuscitation Council Guidelines 2005) geven aan dat – in vergelijking met eerdere richtlijnen – eenvoudigere handelingen meer overlevingskansen bieden aan een slachtoffer met plotse hartstilstand. Het beheersen van de reanimatievaardigheden noodzaakt nog steeds een degelijke vorming, maar meer dan ooit is reanimeren een vaardigheid die iedereen kan en zou moeten leren. Ook de meerwaarde en het praktische gebruik van het zakmasker en de automatische externe defibrillator (AED) wordt toegelicht en gedemonstreerd.

In de nascholing hanteren we een succesvolle aanleermethode en doorlopen we een logische leerstofopbouw. Beiden zijn rechtstreeks bruikbaar in het onderwijs. We voorzien veel oefentijd om de vaardigheden onder de knie te krijgen. De nascholing is eveneens gericht op het doorgeven van deze reanimatievaardigheden en de vakoverschrijdende aanpak hierbij. (De vakoverschrijdende eindtermen van de 2° en 3° graad van het secundair onderwijs stellen secundaire scholen tot taak de leerlingen te vormen tot hulpverleners die ook kunnen reanimeren.) Persoonlijke hinderpalen en schoolspecifieke bekommernissen met betrekking tot het realiseren van deze eindtermen krijgen de nodige aandacht.


Referentie: ‘Dringende eerste hulp Hoe helpen? Hoe onderwijzen?’, Werner Van Assche, Dominique Decubber, Barbara Vantroyen, Adinda Toppets, 2007, uitgave in eigen beheer,
http://www.datamundi.be/dringende_eerste_hulp.html


Praktische gegevens

1 sessie van 4 uur
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche