PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Omgaan met regels
Met Contactsleutels werken aan bevestigen en begrenzen

Doelgroep

Schoolteams kleuter- en lager onderwijs, beleidsmedewerkers zorg, GOK-leerkrachten en directies

Inhoud

Opvoeden is eisen stellen, praten, aanmoedigen, straffen, voordoen, lachen, kijken, luisteren, ondersteunen, belonen. Leerkrachten scheppen daarvoor een pedagogisch klimaat en werken aan een positieve relatie met hun leerlingen.
De lifeskills-methodes ‘Het gat in de haag’ en ‘Contactsleutels’ ondersteunen het scheppen van een positief klimaat in klassen. Leerkrachten geven richtlijnen en ruimte, ze bepalen (samen met hun leerlingen) de grenzen van wat kan en wat niet kan. Die grenzen heeft elke leerling nodig om zich te ontwikkelen, om te weten wat gewenst en ongewenst gedrag is.
Regels roepen niet noodzakelijk de behoefte op om ze te overtreden, wel om af te spreken. Dat hoort nu eenmaal bij leren.
Straffen en beloningen helpen leerlingen zich aan te passen aan regels en afspraken. Ze stellen de leerling medeverantwoordelijk voor zijn/haar gedrag. Soms is straf echter een uiting van onkunde of onbegrip van de leerkracht. Het signaal dat de communicatie tussen leerkracht en leerling is vastgelopen.

En toch kan het nog fout lopen. Kinderen brengen geen respect op voor elkaar, houden zich niet aan de afspraken en regels, maken zaken van de school stuk … Als leerkracht zoekt u naar handgrepen om deze situaties om te buigen naar aanvaardbaar gedrag. Moeten we een straf geven? Hoe gaan we daarbij te werk? Hoe brengen we éénduidigheid? Welke effecten verwachten we? Zijn er binnen ons schoolteam afspraken rond belonen en straffen?

In deze workshop vertrekken we van de praktijk. Daaruit distilleren we richtlijnen en aandachtspunten in verband met bevestigen en begrenzen of met straffen en belonen. We staan stil bij de eigen houding bij het belonen en straffen. We zoeken naar onze eigen kracht en troeven bij het lesgeven, zowel wat het didactisch als pedagogisch handelen betreft. Hierbij gebruiken we de didactische pakketten ‘Het gat in de haag’ en ‘Contactsleutels’. Werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden bij kinderen en het positief beïnvloeden van het klimaat zijn belangrijke preventieve acties.
De workshop is interactief opgebouwd en vraagt dus een inbreng van de deelnemers.

Deze workshop is een eerste verkenning van het onderwerp en kan onmogelijk een kant en klaar antwoord bieden op zeer specifieke vragen van de deelnemers. Indien scholen een tweede sessie vragen, zoeken we concrete antwoorden voor de vragen en problemen van de school.

Praktische gegevens

1 of 2 sessies van 3 uur
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche