PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Energizers: opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten voor de klas

Doelgroep

Schoolteams basis- en secundair onderwijs

Inhoud

Opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe en rustmomenten ...
Welke naam je ze ook geeft, ze komen goed van pas om klas te houden. Daar spelen we tijdens deze workshop op in.

Het klimaat in de klas is zeer bepalend voor de wijze waarop je les geeft. Of is het omgekeerd? Het klasklimaat is niet iets wat ons zo maar overkomt. Zowel de leerkracht als de leerlingen kunnen aan dit klimaat werken. Alleen weten we niet altijd hoe. Daarom biedt deze workshop een waaier aan concrete werkvormen. Zo heb je meteen een aantal bruikbare ideen om aan dat positieve groepsklimaat te werken. Dat ga ik morgen in mijn klas doen! is dan ook een vaakgehoorde reactie na afloop.

Onder de noemer energizers vallen diverse soorten oefeningen. Met ijsbrekers kunnen we een nieuwe groep leren kennen, leerlingen integreren, een nieuwe oefening inzetten. Door spelenderwijs groepen te verdelen zorgen we voor een spontane sfeer en leren de leerlingen met lle klasgenoten omgaan.
Heel wat energizers hebben ook een groepsvormend karakter. Door samen te werken, door te streven naar een zelfde doel, door te zoeken naar gelijkenissen en verschillen te ontdekken de leerlingen elkaars kwaliteiten en kan er wederzijds respect groeien. Afscheidsspelletjes zijn dan weer ideaal om een les of een project af te ronden.

En toch is een energizer meer dan zo maar een spelletje in de klas. Tijdens het spel trainen we vaardigheden. De leerlingen nemen beslissingen, leren creatief denken en gaan ze om met gevoelens, Via deze actieve werkvormen kunnen we het gebruik van deze vaardigheden observeren. Vaak kunnen we met de kinderen het verband maken met de realiteit. We kunnen een energizer ook gebruiken als instapoefening om een les te beginnen. De leerlingen zijn op die manier al in de juiste stemming om aan de slag te gaan.
Wat voor leerlingen werkt kan ook effectief zijn op leerkrachtniveau. Daarom starten bepaalde teams hun personeelsvergaderingen met een energizer.

Uit de klaspraktijk horen we dat de kinderen deze actieve aanpak zeer weten te waarderen. (Iedereen doet mee, elk spel is anders, er wordt veel gelachen,). Leerkrachten merken o.a. op dat de onderlinge wrijvingen in de klas wegebben. Zo win je de tijd die je investeerde in de energizer meteen terug. Conflicten oplossen kost immers meer tijd en energie.

Deze werkwinkel is een actief gebeuren. We nodigen je uit om actief deel te nemen bij het uitproberen van de werkvormen. Zo beleef je het effect ervan en verlaagt de drempel om er straks zelf mee aan de slag te gaan. Net zoals bij de leerlingen heeft iedereen wel het recht om te passen. Als we een positief leef leerklimaat willen creren is de onderlinge en individuele veiligheid immers essentieel.

Een aanrader.

Praktische gegevens

1 sessie van 3 uur
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche