PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Sociale netwerken - het welbevinden verhogen van kwetsbare leerlingen

Doelgroep

Schoolteams secundair onderwijs
Zorgcoördinatoren en leerkrachten uit het secundair onderwijs (1e graad) die werken met heterogene groepen en/of leerlingen met leerproblemen die op sociaal vlak uit de boot dreigen te vallen

Inhoud

b>Situering
Dat leerlingen die op school uit de boot vallen vaak een lager zelfvertrouwen en een verminderde weerbaarheid ontwikkelen, weten we maar al te goed. De hoge prestatiedruk biedt hen weinig kansen om succeservaringen op te doen in de groep. De nadruk in de zorg ligt soms te eenzijdig op de aanpak van de leerproblemen.

Precies omdat de meer kwetsbare leerlingen een risico lopen op verlies van goede sociale contacten, is actieve ondersteuning van de sociale participatie en integratie een belangrijk aandachtspunt bij iedere zorgopdracht. Alleen zo kunnen we voorkomen dat leerlingen afhaken en worden doorverwezen naar een richting die ze zelf niet gekozen hebben, of zich niet welkom voelen op school omwille van zwakker presteren.

Doelstelling en methodiek
We staan stil bij de noden van leerlingen met een zorgvraag op het vlak van welbevinden en sociale ondersteuning en we bieden mogelijkheden aan voor actieve ondersteuning. We staan ook stil bij de schoolcultuur die welbevinden en participatie van kinderen en jongeren centraal stelt. We bekijken werkvormen en omgangsvormen die het opbouwen van sociale netwerken bevorderen. Daarnaast bespreken we strategieën en materiaal voor sociale ondersteuning die in lager en middelbaar onderwijs bruikbaar zijn. De deelnemers kunnen daarbij eveneens voorbeelden uitwisselen van ‘goede praktijk’.

Praktische gegevens

1 sessie van 3 uur
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche