PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Curriculumaanpassingen bij (grotere) leerverschillen in de klas - didactische werkvormen

Doelgroep

Schoolteams lager en secundair onderwijs
Zorgcoördinatoren, leerkrachten buitengewoon en gewoon lager en secundair onderwijs en GON-leerkrachten die op zoek zijn naar aanpassingen voor hun leerling(en) in een heterogene klasgroep

Inhoud

Situering
In de dagelijkse klaspraktijk is differentiatie niet meer weg te denken. Leerkrachten worden steeds vaardiger in het omgaan met verschillen in de klas: zo leren zij in te spelen op verschillen tijdens de instructie, zoeken naar aanpassingen voor de verwerking en bereiden leerlingen indien nodig extra voor op huistaken en toetsen. Door oog te hebben voor de diversiteit bij de leerlingen, hebben leerkrachten zelf steeds nieuwe werkvormen ontwikkeld.
Toch stellen we nog een aarzeling vast wanneer de verschillen tussen leerlingen groter zijn. De vraag stelt zich dan naar het individualiseren van doelen. Wanneer individuele doelen hierbij ook het leerstofjaarklassensysteem doorbreken, stelt men zich de vraag naar de praktische haalbaarheid van aanpassingen. Overleg en afstemming in het zorgteam zijn hierbij essentieel.

Doelstelling en methodiek
De bedoeling van deze sessies is om uitgaande van de bestaande differentiatiepraktijk mogelijkheden en vaardigheden te verruimen naar aanpassingen voor leerlingen met een specifieke onderwijsvraag. Samenwerking tussen de klasleerkracht en ondersteunende leerkrachten is een belangrijke pijler. Een aantal nieuwe vaardigheden worden daarbij geoefend:
  • multilevelinstructie
  • thematisch werken en curriculumoverlap
  • individuele leerlijnen inpassen in het klasprogramma (en vice versa)

Praktische gegevens

1 sessie van 3 uur
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche